Ledenstop

Let op! Onze vereniging kent op dit moment een ledenstop.

Het is ook mogelijk om als introducé van een bestaand lid mee te komen. Dit moet altijd door het bestaande lid vooraf aangemeld worden.

Neem tijdens deze kennismaking een geldig legitimatiebewijs mee; zonder krijg je geen toegang!

Aanmelden
Als je besluit om je aan te melden wordt op de vereniging een aanvraag voor lidmaatschap ingevuld en zal SSV de Watergeuzen jouw aanmelding in overweging nemen.
Wanneer je als aspirant wordt aangenomen krijg je van ons een aanvraagformulier om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) bij de gemeente aan te vragen. Na ca. 2 weken krijg je bericht over de uitkomst van de aanvraag.
Krijg je bericht dat er geen bezwaar is voor het lidmaatschap dan neem je weer contact met ons op en neem je je VOG mee.

Als je de VOG niet krijgt is het niet mogelijk om lid te worden van een schietvereniging.

Inschrijven:
Op de afspraak bij ons om je in te schrijven neem je de volgende zaken mee:

  • De originele VOG (niet ouder dan 1 maand na afgifte door justitie)
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • 2 pasfoto’s
  • Inschrijfgeld en contributie. €42,50 + €182,50  (het exacte bedrag wordt tijdens de afspraak vastgesteld.) Je kunt dit bedrag bij ons pinnen of contant afrekenen.

Je krijgt na de inschrijving een mapje met schietbeurtenregister, lidmaatschap pasje en KNSA pas.
Je krijgt van ons informatie waarin de veiligheid en schiettechniek uitgebreid wordt behandeld.

Aspirant leden gaan eerst een paar maal met een instructeur de baan op. Pas wanneer de instructeur vindt dat er genoeg ervaring is, kan de aspirant zelfstandig gaan schieten.

Ballotage
SSV de Watergeuzen heeft een ballotage tijd van tenminste 6 en ten hoogste 9 maanden. 
De aspirant wordt tijdens deze periode door het bestuur beoordeeld of hij/zij veilig met de vuurwapens omgaat en zich sociaal in de vereniging opstelt.

Contributie

Lidmaatschap hoofd lid:
€140,00 per jaar

Lidmaatschap gezins lid (mits woonachtig op hetzelfde adres):
€115,00 per jaar

Lidmaatschap K.N.S.A.:
€42,50 per jaar

Inschrijfgeld K.N.S.A.:
€42,50 eenmalig